Overheid kondigt verhoging kansspelheffing en leges aan

Vanaf 1 oktober worden de kansspelheffing en de leges verhoogd, zo kondigde het ministerie van justitie op 24 juni j.l. aan. Aanbieders gaan maar liefst 11,4% meer kansspelheffing betalen als de Nederlandse gokmarkt officieel open is.

Bij wet is bepaald dat de Kansspelautoriteit door de kansspelsector wordt betaald en nu de kosten van de Ksa zijn toegenomen is er dus een noodzaak voor een verhoging van de heffing. Het ministerie erkent tegelijkertijd dat ze begrijpen dat dit “geen prettige boodschap is in deze periode waarin veel bedrijven het toch al moeilijk hebben als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.” Maar zegt het ministerie, deze verhogingen hadden eigenlijk al veel eerder in moeten gaan en de datum van inwerkingtreding van deze verhogingen is dan ook gekozen om de gevolgen hiervan voor deze bedrijven zo beperkt mogelijk te houden.

De overheid gaat beginnen aan een inhaalslag. De kansspelheffing is sinds de invoering van de Ksa op 1 april 2012 niet meer verhoogd. De huidige heffingsbedragen zijn daarom momenteel niet meer toereikend om de kosten van de Kansspelautoriteit te dekken, aldus het ministerie van Justitie. Er is daarom, op basis van cijfers van het CBS over de verwachte loon- en prijsbijstelling in 2021, bepaald dat aanbieders in plaats van 1,75% van hun bruto spelresultaat (totaal ingezette bedrag minus het totale bedrag aan uitbetalingen),vanaf 1 oktober 1,95% kansspelheffing moeten gaan afdragen. Hierin zijn ook de kosten ten behoeve van het verslavingspreventiefonds berekend.

Ook de leges voor het aanvragen van een kansspelvergunning worden aangepast. Dat was al gebeurd naar aanleiding van het in werking treden van de Wet Koa, maar nader onderzoek wees uit dat de kosten die de Ksa maakt in het kader van de beoordeling van de aanvragen toch nog hoger uitvallen dan de tarieven die worden gerekend.

Er was ook goed nieuws. In het geval van het legestarief voor vergunningen voor een meerjarige goede doelen loterij. Dit wordt verlaagd van €48.000 naar €28.000 omdat dit bedrag, in verhouding met de hoeveelheid werk die de Ksa besteed aan zo’n aanvraag, te hoog is gebleken.

De wet kansspelen op afstand ging op 1 april 2021 in werking en de nieuwe, gereguleerde Nederlandse gokmarkt zal op 1 oktober open gaan. De Ksa heeft 28 aanvragen in behandeling voor een kansspelvergunning met ingangsdatum 1 oktober 2021.