Ksa bezig met de verwerking van 28 initiële kansspelvergunningsaanvragen

De Kansspelautoriteit heeft sinds de ingang van de wet Koa al 28 aanvragen ontvangen voor een kansspelvergunning om op 1 Oktober de Nederlandse online casino markt op te kunnen. Om een vergunning te krijgen moet een bedrijf aan alle voorwaarden voldoen. De focus ligt sterk op het voorkomen van gokverslaving en het verantwoordelijk om kunnen gaan met spelerstegoeden.

Bij de presentatie van het Ksa jaarverslag gaven ze aan te verwachten dat ze in eerste instantie ongeveer 35 vergunningen zouden gaan afgeven maar René Jansen, de voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa, is enthousiast over het aantal aanvragen en, zegt hij “de bedoeling van de wet is spelers van illegale aanbieders te kanaliseren naar legale betrouwbare aanbieders. Met dit aantal aanvragen vertrouw ik erop dat er straks sprake zal zijn van een voldoende aantrekkelijk en gevarieerd aanbod om deze doelstelling te bereiken”.

Een aanvraag kost 48.000 euro en wordt pas in behandeling genomen als deze leges zijn betaald. Als de aanvraag wordt afgewezen dan is er geen teruggave mogelijk. Alle bedrijven die denken aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen, kunnen een aanvraag indienen. Er is dus geen limiet, zo stelt de site van de Ksa. Om voor een vergunning in aanmerking te komen, is het ook niet nodig nu al actief te zijn als kansspelaanbieder. Het is overigens niet helemaal waar dat iedereen aanvraag kan doen, alleen aanbieders die zich in de afgelopen twee jaar netjes aan de regels van de Kansppelautoriteit hebben gehouden en hun producten niet hebben aangeboden aan de Nederlandse consument komen in aanmerking. Aanbieders die door de Ksa op de vingers zijn getikt, zitten daardoor nu op het spreekwoordelijke strafbankje en komen niet in aanmerking onderdeel te zijn van de groep eerste officiële online casino vergunninghouders in Nederland.

In een aanvraag moeten online casino operators onder andere aantonen dat er voldoende beleid is qua verslavingspreventie, dat ze zijn aangesloten bij het Centraal uitsluiting Register (Cruks) en dat de onderneming financieel gezond is. Elke aanbieder moet daarnaast een controle databank creëren die toegankelijk is voor de Kansspelautoriteit en andere toezichthouders om zo te controleren of een aanbieder zich aan de regels houdt.  Aanbieders beginnen daarnaast met een lege database en mogen geen gebruik maken van een eventueel klantenbestand dat is opgesteld in jaren van “illegaliteit”.

De deadline om in het bezit te kunnen zijn van een kansspelvergunning die op 1 oktober ingaat en zo vanaf dag 1 de Nederlandse markt op te kunnen, is inmiddels verstreken. Aanvragen kunnen nog steeds worden ingediend natuurlijk maar alle aanvragen ontvangen na 15 april krijgen een vergunning met een ingangsdatum na 1 oktober.