Invoering Wet Koa uitgesteld: 1 april

In een brief aan de tweede kamer heeft minister Dekker van Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor het kansspelbeleid, bevestigt dat de streefdatum van 1 maart 2021 voor de invoering van de wet Koa niet haalbaar is en dat deze zal worden verschoven naar 1 april.

In juni vorig jaar gaf hij in kameroverleg al aan dat de invoering vertraging zou kunnen oplopen. De streefdatum was tot begin 2020 altijd 1 januari 2021, maar toen brak corona uit. Door de COVID pandemie werden er twee dingen veroorzaakt: door het sluiten van de fysieke casino’s zochten meer gokkers hun heil in het illegale online goklandschap wat, als de Koa al van kracht was geweest, veel beter gehandhaafd had kunnen worden. En door de corona-maatregelen konden een aantal zaken praktisch lastiger worden geregeld.

Dekker geeft in zijn brief nu aan dat, ondanks het feit dat de publieke belangen van het kansspelbeleid het meest zijn gediend met een snelle inwerkingtreding en dat de implementatie volgens de minister “voortvarend” wordt opgepakt, er nog iets meer tijd nodig is voor een zorgvuldige implementatie. Vandaar dat de Wet Koa op 1 april inwerking treedt en niet zoals gepland op 1 maart. Dit betekent dat bij de Kansspelautoriteit vanaf 1 april 2021 vergunningsaanvragen voor het mogen aanbieden van online kansspelen in Nederland kunnen worden aangevraagd. De online kansspelmarkt gaat dan officieel open op 1 oktober 2021.