Staatsloterij op de vingers getikt door de Ksa

De Ksa heeft de Staatsloterij deze week gewaarschuwd en met een dwangsom gemaand te stoppen professionele voetballers in hun commercials te gebruiken, zo maakt de autoriteit op haar site bekend.

De reclame liet een deel van het Nederlands elftal zien dat naar de EURO 2020 zou gaan en werd sinds 25 mei uitgezonden via verschillende kanalen in verschillende vormen, onder andere op tv en social media.

“De regelgeving rond kansspelen verbiedt aanbieders van kansspelen om actieve beroepssporters en -teams in te zetten bij reclames voor kansspelen. Deze rolmodellen zijn populair bij minderjarigen en jongvolwassenen. Sponsoring van beroepssporters en –teams, bijvoorbeeld in de vorm van shirtreclame, is wel toegestaan” aldus de Ksa. Ze verwijzen hierbij naar eerste lid van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (ook wel Rwrvk)

Volgens het sanctiebesluit dat is gepubliceerd heeft de Ksa haar zorgen naar de Staatsloterij op 31 mei geuit en tevens verzocht of de commercial onmiddellijk verwijderd kon worden. Echter nadat de waarschuwing en het verzoek waren doorgegeven vernam de Ksa dat er extra ‘afleveringen’ aan de campagne werden toegevoegd. Toen de reclame op 3 juni nog niet was verwijderd, heeft de Ksa besloten over te gaan tot het opleggen van een dwangsom.

Dat de Staatsloterij vanaf dat moment niet heeft besloten om de bestreden reclame aan te passen dan wel in te trekken maar alsnog doelbewust te laten uitzenden acht de Ksa bijzonder laakbaar en niet in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen als vergunninghouder” aldus de Ksa.

De Staatsloterij had tot 7 juni om hierop te reageren door de reclame aan te passen of te verwijderen en ze reageerden door de spelers te verwijderen uit de commercial. Hadden ze dat niet gedaan dan riskeerden ze een boete van €100.000 per dag dat de advertentie nog te zien was, oplopend tot een maximum van €3,5 miljoen.

Een doelstelling van het kansspelbeleid is kwetsbare groepen, waaronder jongeren, niet in aanraking te laten komen met kansspelen. Jongeren zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van verslavingen, dus ook voor gokverslaving” zegt de Ksa “Dat kan op jonge leeftijd, maar ook op latere leeftijd tot problemen leiden. Om deze reden mogen ook andere rolmodellen dan professionele sporters niet worden ingezet als zij een substantieel bereik hebben onder jongeren of wanneer zij zelf jonger zijn dan 25.