Online gokken toegenomen tijdens Coronavirus

Fysieke casino’s sloten noodgedwongen hun deuren, sportwedstrijden werden afgelast en ongeveer 20% van de wereldbevolking kon hun huis niet uit: COVID-19 heeft de wereld vertraagd of zelfs stilgezet.

Terwijl het dagelijks leven op veel plaatsen langzamerhand weer op gang komt, is het nog lang niet back to normal. De pandemie heeft verwoestende gevolgen voor de economie en het zal nog tijden duren om daar weer bovenop te komen. Ook de gokindustrie werd niet gespaard: niet alleen moesten alle fysieke casino’s dicht, voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog was er geen enkele grote voetbalcompetitie actief en ook andere sporten zoals paardenrennen, waar normaal in grote getalen op gegokt wordt, werden opgeschort.  

Bij gebrek aan activiteiten buitenshuis, fysieke casino’s en de mogelijkheid tot wedden op sport, zochten miljoenen hun heil in het online casino. Die mochten hun handjes dichtknijpen en zagen een wereldwijde toename in handel van ongeveer 23%. Lokale en landelijke overheden vreesden voor het welzijn van de mensen die gokken tijdens isolatie en dus werden wetten en richtlijnen aangescherpt in landen als België, Letland en Litouwen. Spanje kwam op de proppen met een tijdsrestrictie voor adverteerders van gokken. 

In Nederland had de Kansspelautoriteit (Ksa) haar handen ook vol. De autoriteit zag een toename in online initiatieven op het gebied van kansspelen met als doel mensen uit hun isolement te halen die grotendeels onschuldig waren maar daarnaast ook een toename in activiteiten van illegale online aanbieders en adverteerders. Zo werden adverteerders die “corona-vrij” gokken aanboden, hard aangepakt. De Ksa noemde het onaanvaardbaar dat adverteerders een slaatje probeerden te slaan uit deze gevoelige situatie en daarom werden boetes voor deze overtreding vastgesteld op minimaal 50000 Euro. Adverteren voor online gokken is in Nederland momenteel sowieso niet toegestaan en het “corona-vrij bedrag” komt bovenop de 100000 Euro boete die al staat voor illegaal adverteren. 

Verveling en stress door thuisblijven tijdens de corona-crisis en de verleiding om geld te winnen maken mensen kwetsbaar en kunnen ervoor zorgen dat onverantwoorde keuzes gemaakt worden. Risico’s door online gokken zijn door de pandemie toegenomen en het Trimbos instituut waarschuwt mensen om goed na te denken voordat ze gaan gokken tijdens corona. Aanbieders van online gokken worden er op aangedrongen om de focus in deze tijd meer dan ooit, te verschuiven naar preventie van gokverslaving.

Online gokken is in Nederland nog steeds officieel illegaal. Verwacht wordt dat de Ksa vanaf 2021 vergunningen zal gaan uitgeven. Tot die tijd is het verboden voor online casino’s om zich op de Nederlandse markt te richten. Totdat de fysieke casino’s weer opengaan (waarschijnlijk op 1 juli 2020) zijn de volgende kansspelen toegestaan:

  • Kansspelen in beperkte kring (gezin of vriendenclub)
  • Kleine kansspelen onder voorwaarden
  • Promotie kansspelen als aan de Ksa’s gedragscode wordt voldaan
  • Elk kansspel zonder prijs of premie voor de gezelligheid.