Nederlands centraal (zelf-)uitsluitings register beschikbaar voor aanbieders van kansspelen

Op 22 juni maakte de Kansspelautoriteit (Ksa) de technische specificaties voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) beschikbaar. Dit register speelt een belangrijke rol in de nieuwe wet “Kansspelen op Afstand (Koa)” die online gokken in Nederland gaat reguleren vanaf 2021. 

Deze wet werd in februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen en moderniseert het Nederlandse kansspelbeleid. Formeel gezien is het een aanvulling en wijziging van de bestaande wet op Kansspelen uit 1964. De aanvulling zorgt ervoor dat eisen op het gebied van verslavingspreventie wettelijke basis krijgen en de wet maakt het mogelijk een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van kansspelen, iets dat onder de huidige wetgeving niet kan.

De nieuwe wet bepaalt onder andere dat elke aanbieder elke speler die zich aanmeldt, moet controleren of hij/zij geregistreerd staat in het Cruks-register voordat hij/zij kan gaan gokken. Als dat zo is, dan mag de speler niet worden toegelaten. Het is een instrument om gokverslaving tegen te gaan. Zowel online als fysieke casino’s moeten zich aansluiten bij Cruks. 

Registratie in het Cruks is mogelijk op vrijwillige en op onvrijwillige basis:

  •  Een vrijwillige registratie wordt aangevraagd door de speler zelf en duurt minimaal 6 maanden maar kan ook voor langer worden verzocht.
  • Een onvrijwillige registratie gebeurd door een kansspelaanbieder of iemand uit de directe omgeving van de speler. Het verzoek wordt door de Ksa in behandeling genomen en de Ksa beslist over de toevoeging. Een onvrijwillige registratie duurt 6 maanden.

Aanbieders van kansspelen moet een programma implementeren om Cruks te kunnen raadplegen. Omdat fysieke bijeenkomsten in door corona momenteel en in de nabije toekomst niet mogelijk zijn, is de informatievoorziening voor aanbieders puur digitaal.  

Om alle voorbereidingen te treffen en in januari 2021 (de streefdatum voor invoering van de nieuwe wet) klaar te zijn, worden de specificaties nu al aangeboden.