Ksa heeft nog volop nieuwe kansspelvergunning-aanvragen in behandeling.


De Ksa heeft nog dertig vergunningsaanvragen in behandeling. Daarvan waren 16 al in behandeling en in de laatste week van maart kwamen daar nog 14 bij. Deze cijfers komen van Ksa voorzitter René Jansen in een speech tijdens het Annual Gaming Industry Event in Amsterdam van advocatenkantoor Kalff Katz & Franssen en International Masters of Gaming Law.

Coulance periode voorbij

De 14 recente aanvragen zijn aanbieders die op het zogenaamde ‘strafbankje’ zaten omdat ze in het verleden in overtreding waren van de WoK en door de Ksa zijn beboet. Zij mochten tot 1 april van dit jaar nog geen aanvraag indienen. De coulanceperiode liep echter op 1 april 2022 voor hen af en dus was er direct een stroom met nieuwe aanvragen te zien naar de Ksa. De Ksa bevestigt dat ongeveer 1 op de 3 aanvragers erin slaagt aan de strenge voorwaarden voor een kansspelvergunning te voldoen. Onder de nieuwe aanvragen vinden we waarschijnlijk casino’s zoals Unibet en Pokerstars maar ook operators Flutter, Betsson en Entain die bij het openen van de Nederlandse markt hun Nederlandse tak tijdelijk sloten om een vergunning te kunnen aanvragen. 

Geen schoolvoorbeeld

Janssen geeft in zijn speech verder toe dat Nederland nou niet bepaald het schoolvoorbeeld voor een gereguleerde gokmarkt is geworden, zoals aanvankelijk wel gewenst was. Vooral het aantal tv-reclames liep de spuigaten uit en werd een bron van ergernis. “In de aanloop naar de openstelling van de markt heb ik de sector meermaals aangespoord terughoudend te zijn. Om niet alle sluizen open te zetten en rekening te houden met de beperkte maatschappelijke acceptatie van kansspelen”, aldus Jansen.

Zijn oproep aan de industrie om zelfbeheersing te betrachten, was misschien naïef zegt hij, aangezien precies hetzelfde eerder gebeurde in gereguleerde landen zoals België, Spanje, Italië en in het Verenigd Koninkrijk. “We kunnen nu concluderen dat een dergelijke terughoudendheid helaas ontbrak. Het werd zeker niet over de volle breedte van alle vergunninghouders uitgeoefend.”

Ook goed nieuws

Er waren ook goede resultaten en daarvoor verwijst de Ksa voorzitter naar het jaarverslag 2021. Hierin werd ook gekeken naar de ontwikkelingen op de online markt tot nu toe. De cijfers laten zien dat de legale activiteiten de illegale activiteiten in zeer significante mate verdringen vanaf 1 oktober en dat was natuurlijk precies het doel van de wet: spelers weghalen bij illegale exploitanten en deze door te verwijzen of te kanaliseren naar legale exploitanten.

In dit kader bevestigt Jansen dat de handhavingsafdeling van de Ksa de afgelopen maanden 158 kansspelwebsites heeft onderzocht als onderdeel van hun nieuwe handhavingsbeleid. Hieruit bleek dat het mogelijk was om vanuit Nederland te gokken op die sites. Het onderzoek naar 16 sites loopt nog maar de overige 142 websites hebben hun activiteiten voor NL stopgezet en dat is een en teken dat het goed gaat, aldus Jansen.

Nederlandse markt mogelijk groter dan gedacht

Ook een teken dat het goed gaat zijn de overige cijfers. Alhoewel de meest recente spelersaantallen laten zien dat de Nederlandse markt kleiner is dan gedacht. Echter, als je kijkt naar de omvang van de markt in een financieel perspectief, dan krijg je een heel ander plaatje.

In het 4e kwartaal van 2021 bedroeg het bruto gokresultaat (inzet minus de toegekende prijzen) 185 miljoen euro. Vertaald naar een heel jaar zou dit 740 miljoen euro zijn. Dit cijfer is dan weer hoger dan aanvankelijk werd ingeschat. In een rapport dat in februari 2021 door de ksa werd gepubliceerd werd ingeschat dat Nederland zo’n 630 miljoen binnen zou halen.

Maar, benadrukt Jansen, “deze eerste ontwikkelingen met grote voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. De markt staat nog in de kinderschoenen en moet zich nog ontwikkelen.”

Jansen besluit zijn speech door te zeggen blij te zijn met de resultaten tot nu toe. De hele toestand wat betreft de reclame noemt hij enigszins teleurstellend maar aan de andere kant zien we nu al heel duidelijk hoe de kanalisering van spelers van illegale naar legale online casino’s vorm krijgt. “En daar ging het natuurlijk uiteindelijk om”, zegt hij, “dat Nederlandse consumenten die willen gokken hun weg kunnen vinden naar veilige gokproducten.”