Jaarverslag 2021: de kansspelautoriteit neemt de balans op

De Ksa presenteerde vorige week vrijdag haar jaarverslag 2021 waarin de legalisering en regulering van online kansspelen natuurlijk centraal staat. In een addendum op het verslag worden de eerste ontwikkelingen op de online kansspelmarkt beschreven. Dus, hoe staat het er momenteel voor in Nederland op de markt voor legale online kansspelen?

De Ksa zegt er wel bij dat het nog te vroeg is om al conclusies te trekken overigens. “De ontwikkelingen zijn pril, nog niet alle data is beschikbaar en de data die er al wel zijn, zijn beperkt te interpreteren” aldus de Nederlandse toezichthouder.

Doelstellingen behaald

Belangrijke doelen die vorig jaar werden volbracht zijn onder andere het feit dat er vorig jaar 33 vergunningaanvragen behandeld werden. Die resulteerden in 11 vergunningen afgegeven in 2021, 10 bij de opening van de markt en later in november nog 1 extra. Ook werden het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) en het Verslavingspreventiefonds opgericht. Verder realiseerde de Ksa het concept voor de zogenoemde Controledatabank (CDB) uit. Alle aanbieders van risicovolle kansspelen (online aanbieders, speelautomatenhallen en casino’s) moeten zo’n CDB inrichten en van daaruit rapporteren aan de Ksa.

Qua handhaving heeft de Ksa het in 2021 ontzettend druk gehad. Ze deelden voor bijna 2,2 miljoen euro aan boetes uit aan illegale online aanbieders. Ook zorgde zij er onder meer voor dat tientallen illegale online loterijen werden gestopt. Tevens bereidde de Ksa zich in 2021 voor op haar toezicht op de nieuwe kansspelsector en bracht dat vanaf 1 oktober in de praktijk. Dat bestond in de laatste maanden van 2021 hoofdzakelijk uit het aanspreken van online vergunninghouders op het maken misleidende reclame.

De Ksa wijzigde, vlak voor de opening van de markt ook haar handhavingsbeleid gericht op het bestrijden van illegale aanbieders. De boetes werden verhoogd en Minister Dekker waarschuwde voor een harde aanpak van zogenaamde ‘cowboys’ die zich nog zonder vergunning op de Nederlandse markt zouden begeven. In reactie daarop besloten veel grote internationale online aanbieders hun aanbod aan Nederlandse spelers per 1 oktober (tijdelijk) te staken.

Nederlandse regulering: de stand van zaken tot nu toe

  • Op 8 maart 2022 staat de teller voor het aantal online kansspelvergunningen op 17. Dat is volgens de Ksa nog niet de eindsituatie, aangezien er een categorie aanbieders is die nog maar recent of nog geen vergunningsaanvraag in mocht dienen vanwege illegaal aanbod in het verleden. De Ksa bevestigt dat ze op dit moment nog meerdere aanvragen in behandeling heeft.
  • Het bruto spelresultaat (BSR = inleg minus uitgekeerde prijzen) van het vierde kwartaal van 2021 bedroeg ruim 185 miljoen euro.
  • Er waren op 1 maart 2022 634.000 spelersaccounts. Dit wil niet zeggen dat er zoveel unieke spelers zijn: een onbekend aantal spelers heeft bij meerdere aanbieders een account. Interessant om te zien is dat circa 17% van de accounts is aangemaakt door spelers tussen de 18 en 24 jaar, de jongvolwassenen die de Ksa juist zo graag wil beschermen. Demografisch gezien, is deze leeftijdscategorie maar 11% van de bevolkong. De jongvolwassenen zijn dus oververtegenwoordigd in de populatie Nederlanders met een spelersaccount, zegt de Ksa.
  • Het vrijwillige vertrek van veel operators zonder vergunning zorgde voor een sterke afname van het aantal uren doorgebracht op illegale websites per 1 oktober.
  • Er waren op 8 maart 2022 ruim 10.000 registraties in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) waar spelers die zichzelf willen beschermen tegen de verleidingen van kansspelen, zich kunnen uitsluiten voor minimaal 6 maanden. 
  • Er zijn ook cijfers beschikbaar over het aantal raadplegingen van Cruks. In de laatste drie maanden van 2021 werd Cruks gemiddeld ruim 18 miljoen keer per maand geraadpleegd.
  • Het Loket Kansspel, een bestedingsdoel van het Verslavingspreventiefonds en een contactpunt voor mensen die de controle over het gokken dreigen te verliezen, is in het laatste kwartaal van 2021 679 keer benaderd; in 254 contacten ging het over (potentieel) problematisch speelgedrag;
  • De hoeveelheid reclame op tv over kansspelen is aanzienlijk toegenomen sinds de opening van de markt, zowel in termen van geld als in het aantal uitingen. Dit is volgens de cijfers van de Ksa helemaal toe te schrijven aan reclame voor online kansspelen.

Kortom, 2021 was een intensief jaar voor de Ksa en haar medewerkers, zo schrijft voorzitter Rene Jansen in zijn voorwoord.

“Een jaar met een grote tijdelijke opgave: het beoordelen van veel vergunningaanvragen voor online kansspelen. Ook zijn in 2021 de meeste monopolievergunningen die Nederland kent, opnieuw verleend of gewijzigd. Verder zijn ook nieuwe vergunningen verleend aan de bestaande meerjarige loterijen.

Voorts was het zaak veel nieuwe – al dan niet tijdelijke – collega’s te integreren en moesten we ons ook nog eens voorbereiden op de nieuwe fase in onze toezicht- en handhavingsactiviteiten, die in belangrijke mate op digitale leest zullen zijn geschoeid. Dit alles onder moeilijke corona-omstandigheden. Als raad van bestuur zijn we dan ook trots op onze medewerkers! Wat we het afgelopen jaar hebben neergezet en voorbereid, geeft ons ook vertrouwen in een adequate uitvoering van onze taken in de komende jaren.”