Minister Dekker: Illegale aanbieders moeten na 1 oktober offline

In een brief aan de Kansspelautoriteit heeft Minister Sander Dekker aangegeven dat hij verwacht dat zij toezicht zal houden dat illegale aanbieders, of ‘cowboys’ na 1 oktober hun activiteiten in Nederland zullen staken.

Met de op handen zijnde opening van de Nederlandse kansspelmarkt vraagt hij de Kansspelautoriteit hun handhavingsbeleid daarom te “intensiveren”. Het moet tegengaan dat spelers op grote schaal (door)spelen bij online casino’s zonder kansspelvergunning. 

Kansspelvergunninghouders moeten immers aan strenge vereisten voldoen, zeker als het gaat om maatregelen ten aanzien van verslavingspeventie en consumentenbescherming. 

Het is daarom van belang en zelfs vanzelfsprekend voor Minister Dekker dat aanbieders die (nog) geen vergunning hebben, hun virtuele deuren sluiten zodat Nederlandse gokkers de mogelijkheid hebben over te stappen naar een legale aanbieder.

De Ksa krijgt de gelegenheid een termijn op te stellen om spelers en aanbieders zo nog de gelegenheid te geven om een eventueel saldo nog uitbetaald te krijgen.  

Het belang van een voor kanalisatie voldoende aantrekkelijk aanbod staat voorop, aldus Dekker. “Met dit lange termijn doel voor ogen, wordt aanbieders die illegale online kansspelen hebben aangeboden een kans geboden op een Nederlandse vergunning, indien zij zich gedurende een zogenaamde “afkoelperiode” in ieder geval niet actief op de Nederlandse markt hebben gericht.”

Hij zegt zich ook te realiseren dat het legale aanbod bij de start van de markt nog niet voor alle spelers even aantrekkelijk is en dat invloed heeft op de kanalisatie die de Nederlandse overheid en de Ksa op 80% hebben gesteld na 3 jaar. De minister heeft er wel vertrouwen in “tegelijkertijd verwacht ik dat de gewenste intensivering van handhaving na het openen van de markt als katalysator dient voor versneld gebruik van legaal aanbod en brede naleving van de Wok op de korte termijn “, zegt hij.

Op 1 april is de nieuwe Wet Koa van kracht gegaan en we staan aan de vooravond van de opening van de Nederlandse (online) kansspelmarkt. Bij de presentatie van hun jaarverslag in maart gaf de Ksa aan te verwachten zo’n 35 vergunningen te gaan afgeven voor het openen van de markt maar dat werden er uiteindelijk 28.